Experimentální prostor klikovské Hlinice vznikl s myšlenkou navázat na tradici hrnčířské výroby v Klikově, která sahá až do poloviny 19.století a dále ji rozvíjet. Nejde jen o výrobu keramiky, ale i keramiku jako formu relaxace a umělecké realizace pro děti i dospělé. Učení se něčemu novému znamená často právě experimentovat, zkoušet. V prostoru Hlinic budeme zkoušet nejen nejrůznější formy vytváření keramiky a způsoby jejího vypalování, ale i způsob života v souladu s přírodou. Ekologicky šetrné pěstování ovoce a zeleniny, kompostování, recyklace odpadu, solarní ohřev teplé vody a kořenová čistička odpadní vody jsou jen některé příklady. Počítáme s použitím staronových stavebních technologií, které pracují s přírodními materiály, jako je hlína, rákos, nebo sláma. A to je v dnešní době vlastně také experiment. Především však půjde o místo setkání lidí, keří chtějí trávit svůj život aktivně, s radostí a pokud možno bez negativních následků pro své okolí.

Klikovské keramické léto 2013Obrázky z léta 2013


Martin Hanuš


zpracování surové hlíny tzv. Rybníčkovky

Výpal v experimentálceTěžba hlíny z říčky Dračice

práce ve stodůlce


Melounkův zelňák.. a další minulá léta..
bůžkové na peci..
foto: Jan L.


II.turnus 2011
foto: Martin Brothánekdřevo na výpal
Kurzy keramiky pro dospělépohled na hrnčírnu od louže