Experimentální prostor klikovské Hlinice vznikl s myšlenkou navázat na tradici hrnčířské výroby v Klikově, která sahá až do poloviny 19.století a dále ji rozvíjet. Nejde jen o výrobu keramiky, ale i keramiku jako formu relaxace a umělecké realizace pro děti i dospělé. Učení se něčemu novému znamená často právě experimentovat, zkoušet. V prostoru Hlinic budeme zkoušet nejen nejrůznější formy vytváření keramiky a způsoby jejího vypalování, ale i způsob života v souladu s přírodou. Ekologicky šetrné pěstování ovoce a zeleniny, kompostování, recyklace odpadu, solarní ohřev teplé vody a kořenová čistička odpadní vody jsou jen některé příklady. Počítáme s použitím staronových stavebních technologií, které pracují s přírodními materiály, jako je hlína, rákos, nebo sláma. A to je v dnešní době vlastně také experiment. Především však půjde o místo setkání lidí, keří chtějí trávit svůj život aktivně, s radostí a pokud možno bez negativních následků pro své okolí.

Hlinice jako "Přírodní zahrada".

Byla to vlastně náhoda, která na Hlinice přivedla Mojmíra Vlašína z ekologického institutu Veronica.
Ten mne vnukl myšlenku přihlásit náš divoký kus přírody jako "Přírodní zahradu" 
Pozval jsem vyškolené certifikátory z J. Hradce viz. http://www.prirodnizahrada.com 
..a je to! 

Na brance máme cedulku s ježečkem, která je sice trochu plastiková, ale bude se líbit dětem..

Chcete-li vědět víc mrkněte se na http://www.veronica.cz/?id=418Lukáš u maringotky