Experimentální prostor klikovské Hlinice vznikl s myšlenkou navázat na tradici hrnčířské výroby v Klikově, která sahá až do poloviny 19.století a dále ji rozvíjet. Nejde jen o výrobu keramiky, ale i keramiku jako formu relaxace a umělecké realizace pro děti i dospělé. Učení se něčemu novému znamená často právě experimentovat, zkoušet. V prostoru Hlinic budeme zkoušet nejen nejrůznější formy vytváření keramiky a způsoby jejího vypalování, ale i způsob života v souladu s přírodou. Ekologicky šetrné pěstování ovoce a zeleniny, kompostování, recyklace odpadu, solarní ohřev teplé vody a kořenová čistička odpadní vody jsou jen některé příklady. Počítáme s použitím staronových stavebních technologií, které pracují s přírodními materiály, jako je hlína, rákos, nebo sláma. A to je v dnešní době vlastně také experiment. Především však půjde o místo setkání lidí, keří chtějí trávit svůj život aktivně, s radostí a pokud možno bez negativních následků pro své okolí.

Stavba pece podle pana Kusakabeho 2009 - 2010

svěcení základů pece

Nejdřív nasucho..

Erich a Martin

s Jirkou a Martinem ( nejvíc času zabralo přemýšlení )


Martinprůduchy do komína

průduchy z topeniště do komory

Taťka

Franta


Lubo

Petr

sakrální architektura


Ota


pan Kusakabe přijel a pec ještě nebyla hotová..
Jirka

místa budoucího stažení kolejnicemi

detail izolace termailtkama na kant a obezdívky

trochu moc kontrolních otvorů..

Zdeněkhlavní topeniště

rošt v Bouryboxu


Martin izolace - Vermikulit

zásyp klenby keramzitemcihelná dlažba na stropu pece


Pavel Navrátil - autor stažení pece

závitník a je to!